LICENCJA MINISTERSTWA FINANSÓW

Oferujemy obsługę rachunkowo-prawną przedsiębiorstw w zakresie:
zakładania przedsiębiorstw: działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
prowadzenia ksiąg handlowych: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
spółek cywilnych
spółek z udziałem kapitału zagranicznego
spółek cywilnych
dodatkowo: prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji ryczałtowej
ewidencja i deklaracje VAT
listy płac
deklaracje rozliczeniowe ZUS
porady: prawno-podatkowe
finansowe
Kontakt:
mgr Maria Nowak
Doradca podatkowy M. F. 00541
ul. Wielopole 30 31-072 Kraków
tel./fax (012) 423 21 64
e-mail biuro@mecenas.krakow.pl

2000 (c) hammerdeals.pl